Platsrs API

Platsr har ett API som är öppet för alla att bygga på. Nedan följer information som förhoppningsvis är användbar. Kom gärna med frågor och förslag till förbättring! Här finns det också dokumentation.

Användarkategorier Platsr

-Organisationsanvändare (museer, arkiv, bibliotek, hembygdsföreningar, skolor)
-Privatanvändare (enskilda personer)

Platsrs platser består av berättelser, bilder, filmklipp, ljudklipp, taggar och länkar kopplat till en karta. Bilder och berättelser kan antingen ha full upphovsrätt, slocknad upphovsrätt eller vara licensierade med olika Creative Commonslicenser.

Data/parametrar Platsr

Rubrik
Geotagg
Inledning, ingress
Berättelse (text)
Bild
Video YouTube-länk
Ljud Soundcloud-länk
Wikipedialänkar
Arkivföremål Kringla
Kommentarer
Gilla
Bokmärke
Tagg
Källor
Rekommenderade platser av organisationer

Enskilda platser
Enskilda platser samlade i samlingar (temata)

Innehåll Platsr

Enskilda medlemmar:

-      personlig historia
-      familjehistoria
-      forskning
-      metaberättelser om forskning
-      reklam för egna bloggar/hemsidor/projekt

Hembygdsföreningar:

-      hembygdsforskning
-      reklam för/information om hembygdsgårdar/museer

Museer och arkiv:

-Reklam för museet/utställningar/platser som museet förvaltar
-Personhistoria (faktatexter)
-Personhistoria (rent arkivmaterial)
-Historia om byggnader och platser (faktatexter)
-Stubbar som syftar till att få medlemmar att fylla på
-Insamling
-metaberättelser om arkeologiska utgrävningar t ex

Skolprojekt:

-intervjuer med boende i ett visst område
-faktatexter och foton från ett visst område
-texter av karaktären ”mitt bästa ställe”

API-dokumentation Platsr

Platsr API-dokumentation för version 1 (RC-2)
Tjänsten Platsr-API
API’et följer REST-standarden så långt det går men är ännu inte helt implementerad enligt
standarden. Vårt mål är att vi ska följa standarden då API’et är klart.
I första steget implementerar vi dock bara GET-metoden och vi returnerar bara JSON-format, med
ett undantag för arkivobjekten som ligger i K-samsök i rdf-format.
För att hämta en resurs anger man urlen till [hostname]/[kontext]/api/v[api-version]/[resurs]/
[resursid]
Exempel: http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000023580
Det finns även en del frågor man kan använda sig av för att söka efter resurser. I första versionen är
det platser man får ut i träfflistan, och om inget anges är det bara ’handtagen’ till dem som kommer
ut.
Exempel: http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?point=814060.8,7477575.76
Vilka frågor man kan ställa till en resurs beror på vad som är implementerat för just den resursen.
Vi har i denna version inte byggt in så många funktioner utan försökt hålla det enkelt, och bara
implementerat basmetoderna för att kunna hämta ut allt som finns i Platsr.
Vi tar gärna in önskemål om vilka metoder som efterfrågas, eller om vi glömt något som borde vara
med.
Viss reservation finns angående bas-sökvägen till API’et; då det ännu inte ligger i drift kan det
eventuellt bli förändringar i ”hostname” och ”kontext” kanske kommer att försvinna helt.
Platsr-resurser som JSON-Objekt
Här listar vi alla de objekt som vi returnerar med det som de kan innehålla och om inget värde finns,
så visas de inte.
ApiListObject
JSON-objekt som används för alla de resursfrågor där vi förväntas få en lista av någon
nedanstående resurser som svar, text vid sökning.
href: string (href till objektet)
items: Lista av [Någon av nedanstående resurser ] (href till objektet om inte hela objektet
efterfrågas)
ArchiveObject
href : string
name : string
rdf : Rdf (href till ksamsöks rdf-fil)
place : Place (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Bookmark
href : string
[place | collection ] : Place eller Collection (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Collection
href : string
name : string
description : string
image : Image (href till objektet)
likes : integer
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
wikipediaArticles : Lista av WikipediaArticles (href till objektet)
places : Lista av Place (href till objektet)
Comment
href : string
name : string
[place | collection ] : Place eller Collection (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
Copyright
href : string
name : string
description : string
Image
href : string
name : string
description : string
upphovsman : string
place : Place (href till objektet)
copyright : Copyright (href till objektet)
url : string
urlExternalHires : string (href till bilden)
urlExternalLores : string (href till bilden)
urlExternalThumb : string (href till bilden)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Place
href : string
name : string
description : string
gml : string
sources : string
likes : integer
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
bookmarks : Lista av Bookmark (href till objektet)
images : Lista av Image (href till objektet)
tags : Lista av Tag (href till objektet)
archiveObjects : Lista av ArchiveObject (href till objektet)
recomendations : Recomendation (href till objektet)
sounds : Lista av Sound (href till objektet)
stories : Lista av Story (href till objektet)
videos : Lista av Video (href till objektet)
webAdresses : Lista av WebAdress (href till objektet)
comments : Lista av Comment (href till objektet)
wikipediaArticles : Lista av WikipediaArticles (href till objektet)
collections : Lista av Place (href till objektet)
Recomendation
href : string
[place | collection] : Place eller Collection (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Sound
href : string
name : string
description : string
url : string
copyright : Copyright (href till objektet)
place : Place (href till objektet)
url : string
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Story
href : string
name : string
description : string
upphovsman : string
copyright : Copyright (href till objektet)
place : Place (href till objektet)
image : Image (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Tag
href : string
name : string
[place | collection] : Place eller Collection (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
User
href : string
username : string
email : string
orgName: string
openHours: string
biography: string
website: string
city: string
Video
href : string
name : string
upphovsman : string
url : string
parameter : string
copyright : Copyright (href till objektet)
place : Place (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
WebAdress
href : string
name : string
url : string
place : Place (href till objektet)
created : timestamp ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
WikipediaArticles
href : string
title : string
url : string
[place | collection] : Place eller Collection (href till objektet)
created : timestamp (ISO 8601)
createdBy : User (href till objektet)
modified : timestamp (ISO 8601)
modifiedBy : User (href till objektet)
Metoder för att hämta resurser
ArchiveObject
resursid = archiveObjectId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Bookmark
resursid = bookmarkId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Collection
resursid = collectionId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Comment
resursid = commentId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Image
resursid = imageId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Place
resursid = placeId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
bbox = [left,bottom,right,top]
(vi förväntar oss kordinaterna i EPSG:3006 dvs Sweref 99 TM)
extracted=[true | false default=false] (optionalparameter ) om true så populerar vi place
objectet annars endast hrefen till objektet
point = [x,y]
(vi förväntar oss kordinaterna i EPSG:3006 dvs Sweref 99 TM)
radius = [meter default=1000] (optional parameter till point)
extracted=[true | false default=false] (optionalparameter ) om true så populerar vi place
objectet annars endast hrefen till objektet
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
extracted=[true | false default=false] (optionalparameter ) om true så populerar vi place
objectet annars endast hrefen till objektet
archiveObjectUrl = [archiveObjectUrl]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till archiveObjectUrl)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till archiveObjectUrl)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till archiveObjectUrl)
extracted=[true | false default=false] (optionalparameter ) om true så populerar vi place
objectet annars endast hrefen till objektet
text = [fritext] (där vi letar i platsen och nästan alla textfält i dess barn)
extracted=[true | false default=false] (optionalparameter ) om true så populerar vi place
objectet annars endast hrefen till objektet
Recomendation
resursid = recomendationId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Sound
resursid = soundId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Story
resursid = storyId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Tag
resursid = tagId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Video
resursid = videoId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
WebAdress
resursid = webAdressId
Resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
userId = [userId]
orderBy = [modified | created default = created] (optionalparameter till userId)
sort= [asc | desc default = asc] (optionalparameter till userId)
limit = [integer default=100] (optionalparameter till userId)
Copyright
resursid = copyrightId
Exempel på frågor och svar till apit
Om inget anges så plockar vi bort radbrytningar och överflödiga formateringar för att minska
mängden data som skickas tillbaka, men för test och felsökning går det att lägga på parametern
prettyPrinting=true så skickas även formateringen med i svaret. Frågorna är i röd text och svaren i
blå text.
Exempel på resursfrågor som returnerar ett ApiListObject:
Vi vill ha de resurserna (i detta fall place) som finns i en fyrkantig yta på kartan.

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?bbox=751050,6635000,758242,6429670&prettyPrinting=true

{
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?bbox=751050,6635000,758242,6429670&prettyPrinting=true”,
”Items”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000005000"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000047840"
}
]
}
Sökfråga utifrån en punkt på kartan med radien 1000m från den punkten och där vi ber att
få hela place-resurserna (blev bara ett ”item” i denna fråga) och inte bara bara länkarna:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?point=519412,6468281&radius=1000&extracted=true&prettyPrinting=true

{
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?
point=519412,6468281&radius=1000&extracted=true&prettyPrinting=true”,
”Items”: [
{
"Name": "Mantorp",
"Description": "Hit åkte vi en gång och kollade på dragracing. Det var jättevarmt, men på vägen hem åkte vi till
Hästholmen och åt och badade.",
"Gml": "<gml:Point
srsName=\"EPSG:3006\"><gml:coordinates>519412,6468281</gml:coordinates></gml:Point>",
"Likes": 0,
"Tags": [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000034217"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000034218"
}
],
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000034216″,
”Created”: ”2011-01-07T13:36:31+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/JessicaStork”
},
”Modified”: ”2011-01-07T13:36:31+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/JessicaStork”
}
}
]
}
Sökfråga utifrån ett ArkivObjekts url och där vi ber att få hela place-resurserna och inte
bara länkarna:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?

archiveObjectUrl=raa/fmi/10090500420002&extracted=true&prettyPrinting=true
{
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place?
archiveObjectUrl=raa/fmi/10090500420002&extracted=true&prettyPrinting=true”,
”Items”: [
{
"Name": "Höganäs, Höganäsbolaget",
"Description": " Fiskeläget Höyenaess (Höganäs) finns omnämnd första gången 1488. Från 1569 och århundradena
framåt bestod det av 20 hushåll, något färre under peståren på 1700-talet. Höganäsbolaget grundades 1797, då
gruvverksamheten tog fart. Denna gruvverksamhet fanns kvar i bygden fram tills mitten av 1960-talet.Efter att tidigare
ha ingått i Väsby socken bildade Höganäs på 1850-talet en självständig församling, Höganäs bruksförsamling. Orten
blevHöganäs stad 1936 som 1971 uppgick i Höganäs kommun.Höganäs har i århundraden varit en ort där gruvdrift
skett.Gäster vågade sig förr i tiden inte komma iland vid Höyenaess fiskeläge. ",
"Gml": "0101000020BE0B000000000000D44E154100000000E3C45741",
"Likes": 0,
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000043920",
"Created": "2011-06-24T00:21:46+0200",
"CreatedBy": {
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/kalle"
},
"Modified": "2013-08-14T14:01:32+0200",
"ModifiedBy": {
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/kalle"
}
},
{
"Name": "Här har jag aldrig varit",
"Description": "abcde test",
"Gml": "0101000020BE0B0000000000007E64264100000080D2845841",
"Likes": 0,
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000058640",
"Created": "2012-02-02T12:51:40+0100",
"CreatedBy": {
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/pjoter"
},
"Modified": "2013-10-04T12:05:30+0200",
"ModifiedBy": {
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/pjoter"
}
}
]
}
ArchiveObject

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/archiveObject/51000000006500?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Text om bärnstensfynd i värstegötlands megaliter”,
”Rdf”: ”http://kulturarvsdata.se/raa/libris/10189715″,
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000020980″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/archiveObject/51000000006500″,
”Created”: ”2010-09-02T09:24:13+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Anders+S”
},
”Modified”: ”2010-09-02T09:24:13+0200″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Anders+S”
}
}
Bookmark
Platsbokmärke:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/bookmark/51000000002301?prettyPrinting=true

{
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000002300″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/bookmark/51000000002301″,
”Created”: ”2009-12-17T08:42:45+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Sophie”
},
”Modified”: ”2009-12-17T08:42:45+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Sophie”
}
}
Samlingsbokmärke:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/bookmark/51000000002427?prettyPrinting=true

{
”Collection”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/collection/51000000002422″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/bookmark/51000000002427″,
”Created”: ”2009-12-17T13:46:54+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/slice_max”
},
”Modified”: ”2009-12-17T13:46:54+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/slice_max”
}
}
Collection
Samling med 2 platser:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/collection/51000000002422?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Hej”,
”Description”: ”-då-re”,
”Likes”: 0,
”Places”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000002320"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000002431"
}
],
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/collection/51000000002422″,
”Created”: ”2009-12-17T13:44:57+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/slice_max”
},
”Modified”: ”2009-12-17T15:13:51+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Admin”
}
}
Comment
Kommentar av en plats:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/comment/51000000002426?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”tjaa”,
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000002320″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/comment/51000000002426″,
”Created”: ”2009-12-17T13:46:41+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Mattis.Envall”
},
”Modified”: ”2009-12-17T13:46:41+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Mattis.Envall”
}
}
Kommentar av en samling:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/comment/51000000004580?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Det här var en spännande samling – min granne tog en gång med mig till den plats på gotländska
landsbygden där Sveriges sista (?) avrättning ska ha ägt rum, men jag kommer inte ihåg var.”,
”Collection”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/collection/51000000003540″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/comment/51000000004580″,
”Created”: ”2010-01-11T08:57:12+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Sophie”
},
”Modified”: ”2010-01-11T08:57:12+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Sophie”
}
}
Copyright

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511004?prettyPrinting=true

{
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511004″,
”Name”: ”Creative Commons – Erkännande-Ickekommersiell”,
”Description”: ”Är fritt att användas icke-kommersiellt så länge upphovsman anges”
}
Image
Intern bild som ligger lagrad hos platsr:
(OBS ! Orginalbilden kan nu hämtas via API:t, UrlOrigImg)

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/image/51000000055361?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Drottning Kristine kyrka i Falun 1769″,
”Description”: ”Drottning Christinae Kyrka uti Fahlu stad. Kallas även Nya Kyrkan. i Fahlun : På fri hand teknad
sådan som hon i Perspectiv föreställdte sig uti mitt kammar fönster hvarest jag bodde. Uti Sept: Månad 1769 af Jon:
Billow. – Påskrift:Hela långsidan Casseras såsom stridande mot alla perspectiviska reglor, intygar Jon Billow. 1770. ”,
”Upphovsman”: ”Jonas Billow (1747-1785)”,
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000055360″
},
”Copyright”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511007″
},
”UrlOrigImg”: ”http://www.platsr.se/platsr/platsrimg/51000000055361/0”,
”Url”: ”http://www.platsr.se/platsr/platsrimg/51000000055361/1″,
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/image/51000000055361″,
”Created”: ”2011-12-16T22:48:29+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Zeitgeist”
},
”Modified”: ”2011-12-16T22:48:29+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Zeitgeist”
}
}
Extern bild som ligger på någon annan server:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/image/51000000055482?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Ritning”,
”Description”: ””,
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000055480″
},
”Copyright”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511004″
},
”Url”: ”http://www.platsr.se/platsr/platsrimg/51000000055482/1″,
”UrlExternalLores”: ”http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa?
fotoId=21000000656102&thumbnail=false”,
”UrlExternalThumb”: ”http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa?
fotoId=21000000656102″,
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/image/51000000055482″,
”Created”: ”2011-12-17T15:44:11+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Roland+Hamlin”
},
”Modified”: ”2011-12-17T15:44:11+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Roland+Hamlin”
}
}
Place

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000077240?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Persgården”,
”Description”: ”Persgården är Ullervad-Leksbergs Hembygdsförenings hembygdsgård. Föreningen fick gården som
gåva när den bildades år 1975. Byggnaden var då i otroligt dåligt skick och krävde en omfattande renovering.”,
”Gml”: ”<gml:Point srsName=\”EPSG:3006\”><gml:coordinates>431153,6503155</gml:coordinates></gml:Point>”,
”Likes”: 0,
”Images”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/image/51000000077241"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/image/51000000077242"
}
],
”Tags”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000077420"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000077421"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000077422"
}
],
”ArchiveObjects”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/archiveObject/51000000019500"
},
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/archiveObject/51000000019520"
}
],
”Recomendations”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/recomendation/51000000077244"
}
],
”Stories”: [
{
"Href": "http://www.platsr.se/platsr/api/v1/story/51000000077243"
}
],
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000077240″,
”Created”: ”2012-09-26T14:05:10+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Ullervad-Leksberg”
},
”Modified”: ”2012-11-16T14:22:31+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Ullervad-Leksberg”
}
}
Recomendation

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/recomendation/51000000077244?prettyPrinting=true

{
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000077240″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/recomendation/51000000077244″,
”Created”: ”2012-09-26T14:11:00+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Ullervad-Leksberg”
},
”Modified”: ”2012-09-26T14:11:00+0200″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Ullervad-Leksberg”
}
}
Sound

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/sound/51000000064221?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Carl Olofs brev hem efter förlisningen”,
”Description”: ””,
”Url”: ”http://soundcloud.com/duran-ohara/carl-olof-jansson”,
”Copyright”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511001″
},
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000062000″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/sound/51000000064221″,
”Created”: ”2012-04-03T09:28:02+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/L%C3%B6d%C3%B6se+museum”
},
”Modified”: ”2012-04-03T09:28:02+0200″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/L%C3%B6d%C3%B6se+museum”
}
}
Story

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/story/51000000071280?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Äro alla mycket unga”,
”Description”: ”Efter krigsslutet, under sommaren 1945, förlades överlevande från de tyska lägren här i Öreryd. De
fick tak över huvudet men kanske inte så mycket mer. Den 17 augusti 1945 rapporterar Svenska Dagbladet att
oroligheter utbrutit i Öreryd, och att ett fyrtiotal av \”internerna\” givit sig iväg för att gå till Stockholm och klaga på
förhållandena i lägret. De hejdas av polisen vid Mossebo och sätts i förvar på häktet i Jönköping. Som tidningen
bedömer det verkar de ha “gripits av någon sorts koncentrationslägerpsykos. De äro alla mycket unga, i åldern 16-20 år.
De uppge bland annat att de fått för liten tilldelning av mat och tobak i lägret.” ”,
”Upphovsman”: ”Zeitgeist”,
”Copyright”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511001″
},
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000013060″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/story/51000000071280″,
”Created”: ”2012-06-10T20:39:04+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Zeitgeist”
},
”Modified”: ”2012-06-10T20:39:04+0200″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Zeitgeist”
}
}
Tag

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000071306?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”tobak”,
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000013060″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/tag/51000000071306″,
”Created”: ”2012-06-10T20:42:00+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Zeitgeist”
},
”Modified”: ”2012-06-10T20:42:00+0200″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Zeitgeist”
}
}
User
Privatperson:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Sophie?prettyPrinting=true

{
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Sophie”,
”Username”: ”Sophie”,
”Email”: ”sophie.jonasson@raa.se”,
”Biography”: ”Jag är uppväxt på Verkö som är en härlig ö i Karlskronas innersta skärgård. Jag är bortskämd med
fantastiska badställen och härliga klippor att dyka från och kristallklart vatten. På somrarna har vi varit mycket på Tjörn
där mormor har ett hus och som min fars släkt kommer ifrån. Salthav, krabbfiske och hemplockade musslor till middag
fick man där. Och blåbär förstås! Tjörn för mig är egentligen allra mest Röra strand, Kållekärr och Skärhamn. Men förra
sommaren tog min far med mig på en tur runt ön och pekade ut alla släktställen, och då växte Tjörn plötsligt i mitt
medvetande.”
}
Organisationsanvändare:

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/F%C3%A5r%C3%B6+Platsr?prettyPrinting=true

{
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/F%C3%A5r%C3%B6+Platsr”,
”Username”: ”Fårö Platsr”,
”Email”: ”Claes.Theliander@gotlandsmuseum.se”,
”OrgName”: ”Gotlands Museum”,
”OpenHours”: ”Tisdag – Söndag 11-16″,
”Biography”: ”Gotlands kulturhistoriska museum, till vardags kallad Fornsalen, är beläget i centrala Visby i byggnader
som på 1700-talet uppfördes som kronobränneri. Museet flyttade år 1880 in i den sal som idag visar bildstenar. Numera
tillhör hela kvarteret Gotlands Museum. \r\n\r\nTill Gotlands Museum hör också Gotlands Konstmuseum,
Kapitelhusgården och fängelseutställningen i Kajsartornet i Visby samt medeltidsgården Kattlunds i Grötlingbo, 1700-
talsgården Petes i Hablingbo och 1930-talsgården Norrbys i Väte.\r\n\r\nGotlands Museum\r\nStrandgatan 14\r\n621 56
Visby\r\n \r\nTel +46 (0)498 – 29 27 00″,
”Website”: ”http://www.gotlandsmuseum.se/”,
”City”: ”Visby”
}
Video

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/video/51000000017040?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Hjärtats saga (a capella)”,
”Upphovsman”: ”Hasse &amp; Tage (AB Svenska Ord) (text: Alfred Hedenstierna, alias Sigurd; musik: Vilhelm
Åstrand)”,
”Url”: ”http://www.youtube.com/watch?v=”,
”Parameter”: ”8NPOgetkpXU”,
”Copyright”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/copyright/511001″
},
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000062340″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/video/51000000017040″,
”Created”: ”2012-03-12T14:35:24+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/V%C3%A4xj%C3%B6+stadsbibliotek”
},
”Modified”: ”2012-03-12T14:35:24+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/V%C3%A4xj%C3%B6+stadsbibliotek”
}
}
WebAdress

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/webAdress/51000000004780?prettyPrinting=true

{
”Name”: ”Sökresultat i Kringla”,
”Url”: ”http://www.kringla.nu/kringla/sok?text=torsburgen&omrade=&sokFlik=&antal=48&sort=relevance#”,
”Place”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/place/51000000003563″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/webAdress/51000000004780″,
”Created”: ”2010-08-24T16:20:46+0200″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Johan”
},
”Modified”: ”2010-08-24T16:20:46+0200″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Johan”
}
}
WikipediaArticles

http://www.platsr.se/platsr/api/v1/wikipediaArticle/2?prettyPrinting=true

{
”Title”: ”Othem”,
”Url”: ”http://sv.wikipedia.org/wiki/Othem”,
”Collection”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/collection/2″
},
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/wikipedia/2″,
”Created”: ”2012-11-30T09:27:03+0100″,
”CreatedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Admin”
},
”Modified”: ”2012-11-30T09:27:03+0100″,
”ModifiedBy”: {
”Href”: ”http://www.platsr.se/platsr/api/v1/user/Admin”
}
}

 

5 reaktion på “Platsrs API

  1. Pingback: Reflektioner från Nordic APIs - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

  2. Hej!

    Tack för din kommentar. Betyder den att du tycker att informationen på sidan är svårbegriplig? Är du utvecklare och vill bygga på APIet så kan jag gärna skicka ev frågor vidare – platsr@raa.se. Har du förslag på att förbättra beskrivningen av vilken information man kan plocka ut via APIet så tar vi emot dem med tacksamhet!

    mvh Sophie, Platsradmin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>