Organisationer på Platsr

Organisationer, institutioner och föreningar kan registrera sig med ett särskilt konto på Platsr. Som organisation skapar man platser och samlingar precis som alla användare. Det som är speciellt för ett organisationskonto är att man också kan rekommendera andras platser och presentera sig med t ex öppettider på ”Min sida”.

Tanken med organisationskontona är att t ex museer, arkiv, bibliotek och hembygdsföreningar ska kunna bedriva verksamhet genom att berätta de berättelser och visa de bilder som man förvaltar. Dessutom kan man kommunicera med sina digitala besökare via Platsr. Varje organisation har en ”Min sida” där man som museum, arkiv, bibliotek eller förening kan presentera sin verksamhet i mer allmänna termer (vad man har för samlingar eller pedagogisk inriktning till exempel), visa sina öppettider och kontakuppgifter.

Skapar man öppna platser kan ens besökare bidra med sin kunskap. Här finns ett roligt exempel på hur ett museum och en enskild medlem har byggt en plats tillsammans. Här låter Lödöse museum en fysisk utställning med fördjupningsmaterial leva vidare på Platsr. De använder samlingens kommentarsfält som en digital gästbok där de digitala besökarna kan kommentera och ställa frågor.

Tänk på det här:

  • Platsr är inte ett uppslagsverk. Några exempel för att göra det lite tydligare:

1. Engelska bombplan brukade nödlanda i södra Sverige under Andra världskriget, t ex i Ängelholm, Kallinge och Jönköping. Besättningarna internerades under resten av kriget på olika ställen runt om i södra Sverige, t ex Kalmar länsfängelse och husmorsskolan i Brantevik. (En text som snarare hör hemma på Wikipedia än på Platsr).

2. Här i Kallinge nödlandade det engelska bombplan under Andra världskriget. Besättningen internerades i Ronneby temporärt, men transporterades sedan till Kalmar länsfängelse. Det berättas att Ronnebyborna brukade komma med cigaretter och mat till flygarna (Platsrberättelse av typen museum/arkiv/skolarbete/lokalhistoria).

3. Under Andra världskriget låg min morfar Nils inkallad i Kallinge som flygmekaniker. En sen kväll i augusti 1943 kom ett lågt flygande plan in mot landningsbanan. Från marken kunde de se att det var ett engelsk bombplan av typen Hurricane och att det rök kraftigt från en av motorerna…osv (en personlig Platsrberättelse, familjehistoria).

  • Riksantikvarieämbetet förvaltar Platsr och ser till att Lag om elektronisk anslagstavla efterföljs. Dock är det bra att hålla koll på sina platser för att svara på frågor och ta emot den feedback användarna ger.
  • Märk upp era bilder korrekt – är de upphovsrättsskyddade är det en fördel att använda sig av en Creative Commonslicens för att öka möjligheten till spridande av materialet. Är upphovsrätten utslocknad ska det framgå av märkningen. Man ska inte Creative Commonsmärka utslocknat material som gamla fotografier, gamla tidningsnotiser, gamla brev och dagböcker till exempel. Ange gärna vem som förvaltar materialet.
  • Var gärna generösa när ni skapar era platser – med bilder, berättelser, filmer och ljud. Den feedback som hittills har kommit in från användarna till organisationerna visar att det är de personliga berättelserna som efterfrågas. Visst är man kanske intresserad av en byggnad, men framförallt vad som hände i byggnaden.
  • Tänk mobilt! Andra kommer att bygga mobilapplikationer på materialet i Platsr via ett s.k. API. Det innebär några saker om man vill sprida sitt material effektivt: det är bra med detaljerade kartangivelser och att man inte slår ihop flera berättelser och flera platser i ett, utan berättar berättelsen där den hände. Materialet måste vara uppmärkt med slocknad upphovsrätt eller en Creative Commonslicens. Lägg ner möda på berättelsen, så kommer många att sprida den och ni ökar er synlighet!