Om Platsr

Platsr är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen. Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora pusslet. Om man bor på en plats bär man troligen på berättelser som myndigheter, arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner till.  Alla dessa ”små” historier – personliga, alternativa – är också byggstenar i ”den stora berättelsen”. Titta till exempel på denna lilla pärla om Tommys uppväxt i Örebro på 50- och 60-talen.

Många människor tänker inte på att deras egen historia är intressant för andra, och ofta sitter berättelserna långt in. Därför arbetar vi med teman som ska väcka liv i minnen när vi går ut och efterlyser berättelser, titta t ex på resultatet av Titanictemat. På Platsr finns förutom privatpersoner också organisationer; museer, arkiv och hembygdsföreningar. Många av dessa visar både bilder och föremål på sina hemsidor, men berättelserna saknas. På Platsr kan de få en plattform.

Platsr förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Om sajten ligger nere eller det är andra problem så kommunicerar vi via vår facebooksida http://www.facebook.com/platsr

Nedan ligger en liten film som beskriver Platsr på en minut. Allt material om Platsr och filmen nedan är helt fria att använda.