Lärarhandledning

Förslag på upplägg av ett Platsrprojekt för skolan/museet

Man kan lägga upp sitt projekt som ett samarbete mellan elever och seniorer – de äldre har berättelser, de yngre har kunskaper i/ska öva sig på datorer/Internet och att researcha/forska. Man berättar på så vis en stor historia genom en liten (eller många små). Kan man till exempel hitta några som var med under Andra världskriget och har upplevelser av minering, ransonering, ilandflutna minor? Eller någon som var med om baltutlämningen, har minnen av Palmemordet eller när U137 gick på grund? Eleverna intervjuar och scannar/fotograferar av bilder och tidningsartiklar. För att kunna ställa relevanta frågor måste de ta reda på bakgrundsfakta.

Ett generellt tips är att fokusera på berättelser inte om byggnader och platser utan om vad som har hänt i byggnaden och på platsen. Rena faktatexter hör hemma på Wikipedia, medan berättelser liknande exempel nr 2 och 3 hör bäst hemma på Platsr;

1. Engelska bombplan brukade nödlanda i södra Sverige under Andra världskriget, t ex i Ängelholm, Kallinge och Jönköping. Besättningarna internerades under resten av kriget på olika ställen runt om i södra Sverige, t ex Kalmar länsfängelse och husmorsskolan i Brantevik. (Wikipediatext)

2. Här i Kallinge hände det att engelska bombplan nödlandade under Andra världskriget. Besättningen internerades i Ronneby temporärt, men transporterades sedan till Kalmar länsfängelse. Det berättas att Ronnebyborna brukade komma med cigaretter och mat till flygarna (Platsrberättelse amatörforskning/museum/arkiv/elevarbete).

3. Under Andra världskriget låg min morfar Nils Pettersson inkallad i Kallinge som flygmekaniker. En sen kväll i augusti 1943 kom ett lågt flygande plan in mot landningsbanan. Från marken kunde de se att det var ett engelsk bombplan av typen Hurricane och att det rök kraftigt från en av motorerna…osv (en personlig/intervjubaserad Platsrberättelse).

Att komma igång med ett skolprojekt
För att kunna arbeta med Platsr krävs ett användarkonto. Antingen kan eleverna och läraren skapa varsitt konto. Om eleverna är yngre kan man också tänka sig att det är läraren som lägger in materialet. Dock mister man då möjligheten att kommunicera på sajten. De olika platser som eleverna skapar kan samlas i en samling som någon i klassen ansvarar för att skapa.

Glöm inte upphovsrätten!
Läs mer om upphovsrätt och Creative Commonslicensiering på Platsr här.

Är du pedagog och har kul idéer om hur man kan använda Platsr i undervisningen? Hör av dig till platsr@raa.se

En reaktion på “Lärarhandledning

  1. Pingback: Omvärldsbloggen » Blog Archive » Kulturarvet som digital lärresurs