Användarvillkor

Gör så här!

 • Berätta om dina platser! Visa dina bilder och filmer! Det är grundtanken med Platsr. Vår ambition är en community, där ingången är att det material, text och bild, som du lägger ut är fritt att använda för andra.
 • Bygg platser ihop med andra – kanske träffar du någon med en stor kärlek till samma lilla jordplätt som du!
 • Skapa skojiga samlingar! Dela med dig av vilka relationer just du ser mellan platser!
 • Kommentera andras platser. Ge dem du gillar tummen upp!
 • Var snäll och trevlig! Det är trevligt att vara trevlig, särskilt mot andra som är trevliga!
 • Tagga dina och andras platser. Det gör dem mycket lättare att hitta.

Gör inte så här!

 • Publicera inte olämpligt material! Vi döljer din plats och ber dig ta bort det som är olämpligt. Om du envisas med att publicera olämpligheter måste vi stänga ditt konto.
 • Använd inte rasistiskt, obscent eller hatiskt språk! Om du använder det måste vi stänga ditt konto.
 • Ladda inte upp fotografier eller text från andra personer om du inte har rätt till det. Fråga alltid! Tänk på att webbpublicering är en annan sak än att publicera i en tidningsartikel eller bok. På Platsr erbjuder vi två olika licensieringsalternativ. Kontrollera också om du får sprida bilder och texter under dessa licenser som innebär att andra får använda materialet. Läs mer om licensiering på Platsr. Läs mer om upphovsrätt.
 • Lämna inte ut privat information! Gör aldrig det. Det är inte säkert. Fråga aldrig någon om privat information där andra kan se det. Om du vill byta kontaktuppgifter med någon, gör det i ett personligt meddelande (PM) på diskussionsforumet. Tänk också på att respektera andras privatliv, vare sig det gäller känsliga uppgifter eller fotografier på nu levande personer. Fråga om lov först!
 • Publicera inte reklam, marknadsföring eller spam! Allt sådant kommer vi att dölja.
 • Använd inte Platsr för att uttrycka religiösa eller politiska åsikter.
 • Använd taggar för att beskriva dina platser, så att andra enkelt kan hitta dem, inte för att spamma systemet.
 • Var inte otrevlig! Det är inte trevligt att vara otrevlig. Om du mobbar eller hotar någon stänger vi ditt konto.

Några saker att tänka på:

Platsr är en community som drivs av Riksantikvarieämbetet. Det är en sajt där människor kan träffas kring sitt intresse för platser med historia och historier. Det är däremot  inte ett ställe för att kontakta myndigheten. Om du vill framföra ett budskap till myndigheten gör du det bättre på registrator@raa.se . Dit kan du också vända dig om du är osäker på vem du vill ha tag på.

Vi raderar ingenting på Platsr, eftersom allt på sajten räknas som inkommen handling. Däremot kommer vi att dölja allt som är olagligt eller på annat sätt olämpligt. Lagöverträdelser kommer vi att polisanmäla.

Tänk efter om du vill skapa en plats som är öppen för andra att redigera eller om du vill jobba med den ensam. Öppnar du den för andra kan de lägga till material efter eget huvud. Bidra respektfullt till andras platser och berättelser!

Platsr är inte till för att långtidslagra dina bilder. Vi backar naturligtvis upp Platsr precis som alla våra andra system, men Platsr är främst en social sajt och inte en lagringsplats.

Slutligen tycker vi att det är jättekul med olika språk! Dock kan vi i dagsläget bara moderera svenska och engelska. Hör gärna av dig om du har förslag just kring språkstödet på sajten!

Användarvillkoren kan komma att ändras. Detta annonseras i så fall på Platsr-bloggen som du enkelt når från Platsrs förstasida.

Om du vill avsluta ditt medlemskap  – kontakta admin. Om du vill kan du välja att dölja dina platser genom att spara dem som utkast, då kan ingen utom du och admin se dem. Material som du har skapat i dialog med andra användare kommer dock fortfarande att vara synligt på sajten. Allt material du har lagt upp och alla dina diskussionsinlägg  kommer också att finnas kvar i databasen.

Till sist – ha kul! Om du undrar över något, hör av dig till: platsr@raa.se

Användarvillkor Platsr

§ 1. Platsr är en elektronisk anslagstavla dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden som drivs av Riksantikvarieämbetet. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i 1§ Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det som publiceras på Platsr räknas som meddelande. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

§ 2. Platsr ska inte användas för kommunikation med Riksantikvarieämbetet. Meddelanden riktade till Riksantikvarieämbetet hänvisas till registrator@raa.se om ingen annan adress har angivits i ärendet.

§ 3. Alla meddelanden som läggs ut på Platsr, även meddelanden som dolts för andra användare eller är borttaget, är allmän handling. Meddelanden kan, i egenskap av allmän handling, begäras ut från Riksantikvarieämbetet oaktat den begränsning av spridning som Användaren valt för sina meddelanden på Platsr.

Upphovsrätt

§ 4. Genom att Användaren bidrar med meddelanden till Platsr ger Användaren Platsr en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Platsr äger rätt att förlägga publiceringen till annan webbsajt eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material i sina meddelanden. Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

§ 5. Platsr ska användas för historieberättande i text, bild, ljud och film och inte för att publicera spam och reklam.

§ 6. Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m.m. som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 7. Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till annan, skall Användaren alltid göra förbehåll för Platsrs rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla Platsr skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av Platsrs publicering av meddelandet.

Personuppgifter

§ 8. Dessa användarvillkor har motsvarande definition av personuppgifter som anges i 3§ personuppgiftslagen (1998:204).

§ 9. Användaren accepterar genom sin ansökan om användarbehörighet samt godkännande av användarvillkoren att Platsrs registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid ansökan om användarbehörighet. Platsr förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 10. Användaren skall inte lägga ut privat information om sig själv eller andra på Platsr. Personuppgifter får inte läggas ut på Platsr om det strider mot personuppgiftslagen.

Olämpligt innehåll

§ 11. Användaren skall inte använda Platsr för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Platsr får till exempel inte innehålla:
-    hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
-    uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
-    barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
-    upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.
-    förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 12. Användaren skall inte använda Platsr för politisk eller religiös diskussion.

§ 13. Användaren skall inte använda Platsr för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 14. Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om Riksantikvarieämbetet på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Platsr har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användaren använt Platsr i strid med användarvillkor. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist

§ 15. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt

§ 16. Platsr accepterar enbart svenska och engelska som språk i meddelanden.

§ 17. Användaren skall inte använda Platsr som lagringsplats för foton och texter.

§ 18. Användarvillkoren kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras genom ett meddelande på Platser-bloggen som du enkelt når från Platsrs första sida.

§ 19. Om Användare vill avsluta sin användarbehörighet på Platsr skall Användaren kontakta admin. Admin har vid avslutad användarbehörighet, och om Användaren så önskar, möjlighet att dölja de meddelanden som Användaren lagt upp, dock inte meddelanden i dialog med andra Användare. Alla meddelanden som Användaren har publicerat på Platsr kommer att finnas kvar i databasen.